Aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować w pełni, musi używać różnego rodzaju oznaczeń, numerów czy symboli. Jednym z najpopularniejszych jest NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej. Równie ważne miejsce w szeregu zajmuje tajemniczy REGON. Wiele osób, w tym nawet przedsiębiorcy, zastanawia się do czego służy numer REGON. W obrocie gospodarczym funkcjonuje od dawna, ale niewielu wie, jakie pełni zadanie. Dziś postaramy się wyjaśnić, czym jest i za co odpowiada.

Tajemniczy numer

W momencie zakładania firmy nie zdajemy sobie sprawy z wielu detali związanych z jej funkcjonowaniem. Z wieloma nazwami spotykamy się po raz pierwszy i choćbyśmy bardzo chcieli rozwiązać zagadkę niektórych skrótów, nie jesteśmy w stanie odgadnąć co się pod nimi kryje. O ile numer NIP towarzyszy nam na co dzień, o REGON-ie nie mówi się zbyt wiele. Nawet doświadczeni przedsiębiorcy po latach prowadzenia własnej działalności gospodarczej zadają sobie pytanie, po co im w ogóle ten REGON i czy życie biznesmena nie byłoby prostsze bez niego. Spieszymy z odpowiedzią na najczęściej padające w tym kontekście pytania.

REGON co to?

Co to jest REGON? – to pytanie ciśnie się na usta wielu z nas. Skrót ten to akronim od Rejestru Gospodarki Narodowej. Kolejnym zagadkowym pojęciem jest sam rejestr REGON. Najprościej mówiąc, do Krajowego Rejestru Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wpisane są wszelkie polskie przedsiębiorstwa. Numer REGON to po prostu ciąg cyfr, który identyfikuje daną firmę wpisaną do rejestru REGON.

Historia REGON-u

Po raz pierwszy w Polsce próbę wprowadzającą do obrotu gospodarczego numerów statystycznych podjęto w 1966 roku. System REGON utworzono z kolei kilka lat później, w 1975 roku. Kolejne zawirowania prawne dotyczące tego numeru spowodowały, że obecnie cały system uregulowany jest na podstawie ustawy o statystyce publicznej z roku 1995.

Co to jest numer REGON?

Składa się z dziewięciu cyfr. Rozkładając numer na czynniki pierwsze można dowiedzieć się wielu rzeczy o danej działalności gospodarczej. Okazuje się, że dwie pierwsze cyfry określają wyróżnienie terytorialne, kolejne sześć stanowi numery seryjne, a ostatnia jest cyfrą kontrolną. Dzięki niej możemy sprawdzić, czy numer REGON jest prawdziwy. Co ciekawe, jednostkom organizacyjnym, które posiadają siedzibę w różnych województwach w kraju nadaje się 14-cyfrowy REGON.

Po co nam REGON?

Numer wydawany jest przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), a dokładnie przez jeden z jego szesnastu wojewódzkich oddziałów. Sam rejestr stanowi niezwykłe źródło wiedzy o polskiej przedsiębiorczości. Jest regularnie aktualizowany i spełnia niejako funkcje statystyczną. Specjaliści twierdzą, że jest najbardziej szczegółową bazą polskich firm.

Sens istnienia REGON-u

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, do czego właściwie przydaje się numer REGON? Od 2009 roku nie używa się go już na fakturach oraz wielu innych urzędowych drukach dotyczących działalności gospodarczej. Nie ma ponadto konieczności jego stosowania w pismach kierowanych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy innych podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Do czego więc służy?

Zmiana zastosowania

REGON nie pełni już funkcji, jakie wyznaczono mu kilkanaście lat temu. Dawniej odgrywał nawet większą rolę niż NIP. Był pierwszym numerem identyfikującym dane przedsiębiorstwo. Współcześnie stosowanie go ma związek ze znakami towarowymi. Chodzi w szczególności o ich rejestrację w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr REGON to bowiem skarbnica wiedzy o każdej firmie czy spółce. Zauważmy, że w jednym miejscu zebrane są informacje dotyczące zarówno jednoosobowych podmiotów rejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i spółek handlowych, które rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyszukiwarce REGON znajdziemy więc takie dane o przedsiębiorstwie jak jego nazwę, imię, nazwisko i PESEL właściciela, numer NIP, zakres wykonywanej działalności, adres siedziby firmy, liczbę zatrudnionych osób itp.

REGON do likwidacji?

Niekoniecznie. Dziś pełni on funkcję statystyczną. Pozwala Głównemu Urzędowi Statystycznemu na badanie rynku. Znajdziemy tam o wiele więcej danych niż w CEDiG. Z całą pewnością w najbliższych latach nikt nie pomyśli o zlikwidowaniu istniejącego od kilkudziesięciu już lat REGON-u. Szczególnie, że wiązałoby się to z obowiązkiem aktualizacji mnóstwa urzędowych baz danych i wieloma pokrewnymi działaniami administracyjnymi.

Kogo znajdziemy w rejestrze?

Wpisowi do rejestru REGON podlegają w szczególności osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów. Przez te ostatnie rozumiemy różnego rodzaju filie czy oddziały.

Jak dokonać wpisu?

Ogromne znaczenie ma w tym wypadku to, czy dany podmiot to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też spółka prawa handlowego. Różnica polega na sposobie i momencie uzyskania samego numeru REGON. Warto podkreślić, że w obu przypadkach otrzymuje się go bezpłatnie.

Jednoosobowa firma a REGON

Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej dokonujemy w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie miasta lub gminy. Wystarczy dostarczyć do magistratu wniosek CEIDG-1, czyli taki, na podstawie którego urzędnik wpisze naszą firmę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co będziemy musieli podać we wniosku? Przede wszystkim dane osobowe oraz nazwę firmy, formę opodatkowania, numer konta firmowego lub osobistego, z którego będziemy wysyłać przelewy do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wpis do CEIDG w istocie niesie ze sobą następujące skutki: zgłoszenie podatnika do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, a także nadanie przedsiębiorcy numeru REGON i wpisanie go do rejestru.

Oczekiwanie na numer

Na nadanie numeru REGON będziemy musieli poczekać kilka dni. Urzędnicy zapewniają, że nie więcej niż tydzień. Nawet jeśli składamy wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej osobiście w urzędzie miasta, REGON zostanie nam przekazany w wiadomości mailowej.

Spółka a REGON

Zupełnie inna procedura nadawania REGON-u obowiązuje w przypadku spółek prawa handlowego. Należą do nich między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz akcyjna. Ich wspólną cecha jest to, że podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne jest jednak złożenie odrębnego wniosku o wpis do rejestru REGON. Niezbędny w tym celu będzie druk RG-1.

Znajdź REGON

Każdy z nas w kilka minut może sprawdzić w Internecie REGON każdego z przedsiębiorców. Trzeba znać jednak nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela lub Numer Identyfikacji Podatkowej. Dzięki tym danym wyszukanie przedsiębiorstwa w rejestrze REGON nie stanowi żadnego problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@ekspertyzykapitalowe.pl

Właścicielem serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.