Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że „bez kredytu ani rusz”. Niestety, nie jest to pesymistyczna wizja rzeczywistości, ale jak najbardziej trafna obserwacja. Z sytuacją taką spotykamy się w szczególności w świecie przedsiębiorczości, w którym pieniądz odgrywa wyjątkową rolę. Zazwyczaj nie jest on bowiem środkiem samym w sobie, tak jak w zwykłym zawodowym życiu, lecz narzędziem do budowy i rozwoju firmy. 

Kłopoty z zachowaniem płynności finansowej ma dziś większość firm. Powodów jest mnóstwo i nie zawsze są one zależne od decyzji przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że prowadzenie biznesu jest niczym balansowanie na linie nad przepaścią. Mimo dobrych i rozsądnych wyborów, może na chwile opuścić nas szczęście i stracimy równowagę.

Zadłużenie polskich przedsiębiorców

Rosnącej liczby kredytów dla firm nie powinniśmy jednak rozpatrywać w kategorii porażki przedsiębiorcy, czy też dowodu na to, że interes nie jest rentowny. Bardzo często zaciąganie zobowiązania wynika z długofalowej strategii finansowania różnych inwestycji i nie tylko. Nie znając wszystkich okoliczności, nie możemy być pewni, jak naprawdę wygląda sytuacja. Bardziej przejrzysty obraz budują jednak wyniki badań, przeprowadzane przez podmioty, które od lat monitorują rynek usług pożyczkowych. Wynika z nich, że już co trzeci właściciel działalności gospodarczej w Polsce sięgnął po wsparcie finansowe banku lub wyspecjalizowanej firmy. Decyzja większości z nich była, niestety, podyktowana nagłą potrzebą i brakiem środków.

Problemy z kredytem

Ponad połowa dłużników ma trudności z terminową spłatą należności. Duża grupa biznesmenów tłumaczy brak środków tym, że nie otrzymali jeszcze zapłaty od swoich kontrahentów. Należy wiedzieć bowiem, że zaleganie z płatnościami to domena polskich firm. Aż 70 procent wszystkich zarejestrowanych w naszym kraju przedsiębiorstw miało lub ma problem z nierzetelnymi partnerami biznesowymi, którzy nie płacą na czas. To z kolei powoduje, że i pokrzywdzeni właściciele firm nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań. Koło się zamyka, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma.

Warunki kredytów dla firm

Przedsiębiorcy o wiele trudniej jest zaciągnąć kredyt niż osobie fizycznej. W przypadku tej drugiej bank ma do sprawdzenia mniej elementów, a i kwoty zobowiązań są o wiele niższe, niż jeśli chodzi o firmy. Co ciekawe, jeżeli przedsiębiorcy uda się przekonać instytucję bankową do przekazania zastrzyku gotówki, może cieszyć się o wiele korzystniejszymi warunkami niż wtedy, gdyby zaciągał zobowiązanie jako osoba fizyczna. Wynika to w dużej mierze z niższej marży narzucanej w tych przypadkach przez podmiot udzielający pomocy.

Kontrola przedsiębiorcy

Proces ubiegania się o pieniądze jest, co do zasady, taki sam, jak przy indywidualnych kredytach. Rozpoczyna się zawsze od złożenia wniosku. Przedsiębiorca musi podać w nim swoje dane osobowe i teleadresowe, a także nazwę firmy, jej NIP, adres siedziby, branżę itp. Po przyjęciu formularza przez pracownika banku rozpoczyna się proces weryfikujący wnioskodawcę. Składa się na niego przede wszystkim sprawdzenie jego przeszłości kredytowej w rejestrach dłużników takich podmiotów jak Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Gospodarczej, a co najważniejsze, ocena zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa przedsiębiorcy – co to takiego?

Właśnie na tej ostatniej się dziś skupimy. Przez zdolność kredytową rozumiemy możliwość zaciągania zobowiązań o określonej wysokości. Jej ocena ma szczególny wpływ na późniejszą decyzję kredytową. Należy wiedzieć, że każdy z banków bierze pod uwagę różne elementy całej układanki. Może doprowadzić to do sytuacji, że w jednej placówce przedsiębiorca dowie się, iż kredyt mu nie przysługuje. Natomiast w drugiej dostanie go od ręki, ponieważ bank analizując jego potencjał majątkowy, zwróci uwagę na inne czynniki niż poprzedni podmiot.

Ocena punktowa

Zdolność kredytowa firm to dość skomplikowany instrument, przy którym duże znaczenie odgrywa tzw. scoring punktowy. Jest to mechanizm wartościowania poszczególnych aspektów, który pozwala, za pomocą punktacji, obliczyć ryzyko udzielenia przez bank kredytu. W praktyce polega na tym, że dana instytucja przydziela każdemu z elementów, które bierze się pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej, określoną liczbę punktów. Im więcej oczek, z tym ważniejszym elementem mamy do czynienia. Dla przykładu, jeden podmiot finansowy może uznać, że kluczowym aspektem jest wiek potencjalnego kredytobiorcy, dla innego najważniejszym parametrem będzie wysokość dochodu. Na tej podstawie każdemu z nich przyporządkowuje się odpowiednią liczbę punktów, które się na końcu sumuje.

Co wpływa na zdolność?

Jeśli mówimy o kredytach dla przedsiębiorców musimy zdać sobie sprawę z tego, że oceniane są nie tylko możliwości finansowe właściciela działalności gospodarczej, ale także zdolność kredytowa spółki czy jednoosobowej firmy. Bank na pewnym etapie scoringu rozróżnia oba aspekty. Przed wydaniem decyzji i tak je łączy, co buduje pełny obraz sytuacji danego przedsiębiorstwa i osoby nim zarządzającej. Jakie elementy odgrywają znaczenie? Przede wszystkim wiek przedsiębiorcy, udokumentowana wysokość jego dochodów, deklarowany wkład własny oraz to, czy ma już na swoim koncie inne zobowiązania.

Zdolność kredytowa firm – na co zwrócić uwagę?

Jeśli chodzi o analizę sytuacji przedsiębiorstwa, bank weźmie pod uwagę głównie jego przychody czy planowane oraz zrealizowane już inwestycje. Podmioty udzielające kredytów bardzo często korzystniej spoglądają także na firmy, które dbają o innowacje lub cechuje je ambicja w walce z największymi podmiotami w danej branży. Konkurencyjność, rentowność i dobrze przemyślane cele – to wszystko może mieć znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej firmy.

Jak zwiększyć szansę na kredyt?

Przede wszystkim należy być uczciwym w stosunku do banku, niczego nie zatajać. Jeśli biznesmen spłaca już jakieś zobowiązanie, nie powinien tego ukrywać. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne w bazach BIK, BIG czy KRD. Jak podwyższyć zdolność? Jeśli przedsiębiorca planuje wziąć kredyt, odpowiednio wcześniej powinien zrobić wszystko, aby przez jego firmowe konto przepływało jak najwięcej gotówki. Ponadto warto zadbać nie o przychód, a dochód, czyli przychód minus koszty. Większość instytucji bankowych właśnie ten parametr uznaje za istotny. Najprościej mówiąc, należy skupić się na zarabianiu, a na wydatki przyjdzie czas, gdy otrzyma się środki z banku.

Szeroki wybór i możliwości

Przed udaniem się do konkretnego banku, przedsiębiorca powinien sprawdzić ofertę jak największej liczby instytucji. Bardzo często bowiem różnice między warunkami udzielanych zobowiązań są znaczące. Warto więc dokładnie przeanalizować propozycje banków i samemu ocenić, która z nich wydaje się dostosowana do potrzeb firmy i jej właściciela. Pamiętajmy, że w kwestiach finansowych znaczenie ma każdy detal, a im większą wiedzę uzyskamy, tym lepiej dla budżetu przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@ekspertyzykapitalowe.pl

Właścicielem serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.