Kredyt oraz pożyczki to produkty finansowe cieszące się ogromną popularnością w społeczeństwie. Z wielu statystyk wynika, że Polacy sięgają po nie coraz częściej, a długi idą już w miliardy złotych. Sprzyja temu szeroka oferta i dostosowywanie poszczególnych instrumentów kredytowych do potrzeb konsumentów. W ofertach instytucji bankowych i nie tylko napotykamy na propozycje dla firm, jak i osób fizycznych. Od jakiegoś czasu osobną kategorię stanowią przedstawiciele wolnych zawodów. Nie każdy z nich ma bowiem założoną działalność gospodarczą, a wielu – w zależności od branży – pracuje na niestabilnych, lecz dobrze płatnych posadach. W jaki sposób kredytodawcy patrzą na takie osoby? Sprawdź, jak uzyskać kredyt dla wolnego zawodu.

Z myślą o klientach

Polscy kredytobiorcy stanowią przekrój społeczeństwa. Wśród osób, które decydują się na zaciągnięcie zobowiązania można spotkać reprezentantów niemal wszystkich zawodów. Każdy z nich ma inną historię, umiejętności, a także cele i potrzeby. Na każdego instytucja bankowa patrzy w inny sposób. Dla niej każdy klient to bowiem szansa na dodatkowy zarobek. To dlatego, czując na plecach oddech konkurencyjnych firm pożyczkowych, przygotowują propozycje kredytowe dla nawet wąskiej grupy adresatów. 

Kredyt szyty na miarę

Wiele banków dostosuje parametry swoich produktów kredytowych do możliwości klientów. Instytucje te dokładnie analizują także wymagania, jakie stawia im potencjalny kredytobiorca. Obecnie konsumentów ciężko przekonać, wybór instrumentów finansowych na rynku jest bowiem na tyle duży, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jedną z grup, które mogą skorzystać ze wsparcia pieniężnego banku, są osoby wykonujące wolny zawód

Wolny, czyli jaki?

Określenie to funkcjonuje przede wszystkim na gruncie prawnym oraz gospodarczym. Nie ma jednej definicji pojęcia wolny zawód, na podstawie której można byłoby wyrokować, która profesja jest wolnym zawodem, a która nie. Jedni nazywają tak pracę, którą wykonuje się na własny rachunek, inni natomiast patrzą na to przez pryzmat wykonywanych zadań. Co ekspert, to inna opinia na ten temat.

Zgodnie z literą prawa

Z prawniczego punktu widzenia wolne zawody można skategoryzować na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz Kodeksie Spółek Handlowych. Według pierwszego aktu na listę wolnych zawodów można wpisać między innymi: lekarzy, pielęgniarki, położne, tłumaczy, architektów, techników dentystycznych oraz niektórych nauczycieli. Przy tym wolny zawód to taki, który wykonuje się bez zatrudnienia na podstawie umowy etatowej, umów zlecenia, o dzieło, a także innych. Kodeks natomiast jako wolny uznaje zawód: adwokata, architekta, aptekarza, brokera ubezpieczeniowego, doradcy inwestycyjnego, podatkowego, księgowego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, tłumacza i wiele innych. 

Kilkaset mikrofirm

Większość reprezentantów wolnych zawodów decyduje się na założenie własnej firmy i działanie wyłącznie na swój rachunek. Według Głównego Urzędu Statystycznego dotychczas utworzono nawet 200 tysięcy tego typu jednoosobowych i nie tylko przedsiębiorstw. To dlatego banki od lat przygotowują specjalne propozycje kredytowe dla tej grupy zawodowej. 

Cechy wolnych zawodów

Osoby uprawiające tego rodzaju profesje powinny charakteryzować się wysokimi kompetencjami zawodowymi. Ponadto muszą wykonywać pracę osobiście, posiadać wysoką moralność, być samodzielne i niezależne. Wolny zawód to nie zwykła profesja, w której należy wyłącznie dobrze wykonać zadanie. Jak przekonują eksperci, równie ważne co staranność i profesjonalizm są aspekty poboczne, takie jak nawiązanie nici porozumienia z odbiorcą świadczenia, a także poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Nie bez powodu większość wolnych profesji to tzw. zawody zaufania publicznego. 

Kredyt dla wolnych zawodów – warunki

Patrząc na propozycje instytucji bankowych można dojść do wniosku, że dziś warto uprawiać wolny zawód. Okazuje się bowiem, że przedstawiciele tej grupy mogą liczyć na o wiele korzystniejsze warunki, niż pozostali kredytobiorcy. Chodzi przede wszystkim o niższą marżę narzuconą przez bank, brak prowizji czy też niewielkie oprocentowanie zobowiązania. Banki patrzą na takich klientów z dużą dozą zaufania oraz szacunku. 

Kredyt dla lekarzy czy prawników

Duża część wolnych profesji zapewnia stabilność osobom je wykonującym. W podobny sposób traktują to instytucje bankowe. Przyjęło się, że lekarze, adwokaci, architekci czy tłumacze oferują usługi, na które zawsze będzie popyt. Oznacza to, że wykonawcy wolnych zawodów są dla podmiotu udzielającego wsparcia finansowego wiarygodni. Istnieje przy tym niewielkie ryzyko, że nagle popadną w niełaskę i staną się niewypłacalni. 

Wyższe kwoty kredytów

Jak już wspomniano, mogą oni liczyć na specjalne względy. Mowa na przykład o wyższej kwocie maksymalnego zobowiązania. Różnica między kredytem udzielanym osobie wykonującej wolny zawód, a tej, która pracuje w innym charakterze, jest spora i może wynieść – w zależności od kwoty całkowitej – nawet 30 – 40%. Podobnie jest ze spłatą, która może zostać rozdzielona na optymalną dla klienta liczbę rat

Kredyt dla wolnych zawodów – zdolność kredytowa 

Naturalnie zarówno w przypadku osób pracujących na umowie o pracę, zlecenia lub o dzieło, jak i tych, które uprawiają wolny zawód, zasadniczym warunkiem uzyskania pieniędzy jest zdolność kredytowa. Banki nie przewidują tutaj żadnych ustępstw. Dokonują rzetelnego i obiektywnego scoringu punktowego. Biorą pod uwagę nie tylko zawód, zarobki czy historię kredytową, ale także wykształcenie, liczbę osób na utrzymaniu potencjalnego kredytobiorcy i jego wiek. Nie bez znaczenia są również same parametry zobowiązania, czyli kwota, oczekiwany okres spłaty należności oraz cel, na jaki zaciągany jest kredyt. 

Kredyt dla wolnych zawodów oświadczenie

Osoba ubiegająca się o wsparcie pieniężne powinna w pierwszej kolejności udać się do placówki banku lub wejść na jego oficjalną stronę internetową. Większość instytucji umożliwia sfinalizowanie całej operacji drogą elektroniczną. We wniosku będzie trzeba podać podstawowe dane. Po jego przesłaniu, bank sprawdzi klienta w bazach dłużników takich podmiotów jak między innymi Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Dłużników oraz Biuro Informacji Kredytowej. Zbada także jego potencjał finansowy. Co ważne, w kwestii dochodów możliwe jest złożenie zwykłego oświadczenia o zarobkach. Kredytodawca podejmie decyzję najszybciej, jak to tylko możliwe. Także i tutaj w lepszej pozycji są przedstawiciele wolnych zawodów. Ich wnioski obsługuje się z reguły w pierwszej kolejności. Jeśli bank udzieli kredytu, konsumentowi nie pozostanie nic innego, jak oczekiwać na przelew środków. W razie jakichkolwiek problemów kredytobiorca może skontaktować się z pracownikiem banku, który udzieli cennych wskazówek oraz rozwieje wszelkie wątpliwości.  

Na co przeznaczamy środki?

Z badań przeprowadzonych przez Związek Banków Polskich wynika, że reprezentanci wolnych zawodów biorą głównie kredyty na inwestycje. Nic w tym dziwnego. Banki bardzo chętnie przyznają tym osobom wysokie kwoty na dogodnych warunkach. Większość środków przeznaczana jest na remont lub zakup nieruchomości, która ma zostać w przyszłości wykorzystana do celów zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@ekspertyzykapitalowe.pl

Właścicielem serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.