Inwestorzy giełdowi mogą posługiwać się wieloma parametrami przy typowaniu najlepszych spółek do podjęcia inwestycji w ich akcje czy obligacje. Parametrem tym są indeksy giełdowe. Jeśli będą prawidłowo analizowane, wówczas można zmniejszyć ryzyko inwestycyjne podejmowane przez gracza giełdowego. Indeksy giełdowe mają i inne zastosowanie, które również wiąże się ze stworzeniem pewnych szans inwestycyjnych.

Pojęcie indeksów giełdowych

Indeks giełdowy jest parametrem stosowanym do pomiaru ogólnej wartości rynku giełdowego lub jego fragmentu. Wylicza się go na podstawie średnich cen akcji spółek zaliczanych do danego indeksu. Szacowana jest średnia ważona, a więc droższe akcje mają większą wagę i automatycznie większy wpływ na indeks niż akcje o niższych cenach.

Więcej informacji: https://www.xtb.com/pl/indeksy-gieldowe-kb

Indeks giełdowy jest miernikiem zmian cen grupy wybranych instrumentów, jakie notowane są na giełdzie papierów wartościowych. Istnieją indeksy sektorowe lub branżowe albo opisujące funkcjonowanie całej giełdy. Przy interpretacji indeksu giełdowego można ocenić, jak zmienił się rynek na podstawie ruchów cenowych akcji wybranych spółek. Można określić, w którym kierunku porusza się rynek i sprawdzić trendy występujące na nim. To pomaga w podejmowaniu decyzji co do zakupu lub sprzedaży posiadanego przez inwestora papieru wartościowego.

Rodzaje indeksów giełdowych

Do grona głównych indeksów giełdowych zalicza się największe spółki z danego parkietu pod względem kapitalizacji i obrotów. Przykładem takich indeksów na GPW w Warszawie jest WIG20 czy DAX. Natomiast można wyróżnić jeszcze indeksy geograficzne, indeksy tematyczne, indeksy szerokiego rynku oraz indeksy sektorowe.

Indeksy dochodowe i cenowe różnią się pomiędzy sobą tym, w jaki sposób dobierane są do nich spółki wchodzące w skład każdego portfela. Indeks cenowy, określany jako Price Index, to indeks obliczany tylko na podstawie zmian cen akcji spółek wchodzących w jego skład. Jednak indeks ten nie jest miarodajny, zwłaszcza w przypadku spółek dywidendowych. Po wypłacie zysku na każdą pojedynczą akcję, notowania indeksu spadają. Ma to więc negatywny wydźwięk.

By uniknąć takich wpływów na wartość indeksów giełdowych stworzono indeks dochodowy, nazywany Total Return Index. Jego wartość obliczana jest na podstawie zmian cen akcji spółek wchodzących w jego skład. Indeks uwzględnia w swojej wycenie nie tylko wartość akcji, ale również dywidendy wypłacane przez spółki oraz wyemitowane prawa poboru. Dzięki temu indeks dochodowy nie będzie osiągał niższej stopy zwrotu niż indeks cenowy.

Najważniejsze indeksy warszawskiej giełdy

Każdy inwestor, który inwestuje w akcje GPW w Warszawie, z pewnością nie raz spotkał się z nazwami najważniejszych indeksów giełdowych. Na naszej rodzimej giełdzie są to WIG, WIG20, WIG50 czy NCIndex. Bardzo popularne i użyteczne dla inwestorów są ponadto indeksy branżowe, jak WIG-banki, WIG-spożywczy czy WIG-odzież. Naturalnie określają one kondycję rynku, którego dotyczą. Pozwalają inwestorom zorientować się w tym, czy rynek, na którym inwestują lub chcą inwestować, rozwija się czy też wchodzi w fazę bessy rynkowej.

Sprawdź także: Inwestowanie w ETF na WIG20 i ETF na mWIG40

Indeks WIG to najstarszy indeks odzwierciedlający warszawską giełdę. W jego skład wchodzą wszystkie spółki, jakie notowane są na GPW, czyli spółki krajowe i zagraniczne, ale muszą przy tym spełniać kryteria uczestnictwa w indeksie.

Dla odróżnienia, indeks WIG20 uwzględnia wycenę 20 największych spółek na giełdzie. To spółki o największej kapitalizacji rynkowej i wartości obrotu. mWIG40 oznacza z kolei indeks spółek średniej wielkości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@ekspertyzykapitalowe.pl

Właścicielem serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.