Jednym z rodzajów finansowania w Polsce jest usługa faktoringu. Przed przystąpieniem do skorzystania z możliwości, jakie daje nam faktoring, warto dowiedzieć się więcej na temat tego rodzaju usługi. Sprawdź rodzaje faktoringu i poznaj jego zalety!

Faktoring w teorii

Podmiot świadczący usługę faktoringu wykupuje nieprzeterminowane wierzytelności firmy należnych od kontrahentów. Korzystanie z tego rodzaju źródła finansowania jest obecnie coraz bardziej popularne. Z pewnością przedsiębiorstwa mają szansę na przywrócenie płynności finansowej firmy. Faktoring dostępny jest zarówno dla małych, średnich, jak i większych przedsiębiorstw. Usługę faktoringu możemy znaleźć nie tylko w specjalistycznych instytucjach finansowych, które zajmują się stricte faktoringiem, ale również w bankach, firmach outsourcingowych, czy też windykacyjnych. Przedsiębiorstwa udzielające usługę faktoringu, mogą pobierać dodatkowe opłaty w tym opłatę przygotowawczą, czy usługę związaną z weryfikacją klienta. Osoby zainteresowane skorzystaniem z faktoringu powinny posiadać przynajmniej kilku klientów. 

Cele zastosowania faktoringu w firmie

Faktoring ma na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa lub klienta, w zależności, która ze stron zdecydowała się na skorzystanie z usługi. W prosty i szybki sposób można uzyskać dodatkowy zastrzyk gotówki. Faktor, czyli instytucja finansowa oferująca usługę faktoringu daje wcześniej ustalony procent z nieodzyskanej jeszcze wierzytelności. 

Rodzaje faktoringu

Obecnie rozróżniamy trzy podstawowe typy faktoringu, a mianowicie: faktoring pełny, niepełny i mieszany. Firma oferująca faktoring pełny bierze pełną odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności dłużników. Zdecydowanie ten rodzaj faktoringu będzie różnił się od pozostałych. Z powodu odpowiedzialności, jaką bierze na siebie faktor, koszty za skorzystanie z faktoringu pełnego, są najwyższe. Bez wątpienia jednak jest to najwygodniejsza i bezpieczna forma faktoringu. Kolejnym rodzajem, z jakim możemy się spotkać, jest faktoring niepełny, w którym ryzyko pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Faktoring mieszany to połączenie powyższych rodzajów faktoringu. Faktor ponosi ryzyko, jednak kwota za usługę ustalana jest przed podpisaniem umowy. 

Wniosek o zawarcie umowy faktoringowej

Firmy, które są zainteresowane skorzystaniem z usługi faktoringu, powinny zgłosić się do odpowiedniej instytucji, która zajmuje się tego typu usługami. Obecnie wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do złożenia zestawu dokumentów, jakie wymagane są w procesie zgłoszeń. W dokumentach powinny znajdować się podstawowe informacje na temat dłużników. Faktor będzie również oczekiwał od przedsiębiorstwa podania następujących danych: numeru NIP, REGON, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami w ZUS/US, wypisu z rejestru sądowego, czy również bilansu rachunków zysku i strat przedsiębiorstwa. Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznajmy się z informacjami na temat firmy i sprawdźmy wszystkie koszty, jakie będą nas obowiązywały po podpisaniu umowy. 

Zalety korzystania z faktoringu

Usługa faktoringu posiada wiele zalet, o których warto wspomnieć. Bez wątpienia jest to jedna z atrakcyjniejszych form uzyskania finansowania. Z usługi mogą skorzystać nie tylko małe, średnie i duże przedsiębiorstwa . Faktoring pomaga przede wszystkim w utrzymaniu odpowiedniej płynności finansowej firmy. Co więcej, faktoring umożliwia firmom wydłużenie terminu płatności i nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Wyegzekwowanie pieniędzy od dłużnika staje się łatwiejsze i zdecydowanie szybsze.