Jednym z rodzajów finansowania w Polsce jest usługa faktoringu. Przed przystąpieniem do skorzystania z możliwości, jakie daje nam faktoring, warto dowiedzieć się więcej na temat tego rodzaju usługi. Sprawdź rodzaje faktoringu i poznaj jego zalety!

Faktoring w teorii

Podmiot świadczący usługę faktoringu wykupuje nieprzeterminowane wierzytelności firmy należnych od kontrahentów. Korzystanie z tego rodzaju źródła finansowania jest obecnie coraz bardziej popularne. Z pewnością przedsiębiorstwa mają szansę na przywrócenie płynności finansowej firmy. Faktoring dostępny jest zarówno dla małych, średnich, jak i większych przedsiębiorstw. Usługę faktoringu możemy znaleźć nie tylko w specjalistycznych instytucjach finansowych, które zajmują się stricte faktoringiem, ale również w bankach, firmach outsourcingowych, czy też windykacyjnych. Przedsiębiorstwa udzielające usługę faktoringu, mogą pobierać dodatkowe opłaty w tym opłatę przygotowawczą, czy usługę związaną z weryfikacją klienta. Osoby zainteresowane skorzystaniem z faktoringu powinny posiadać przynajmniej kilku klientów. 

Cele zastosowania faktoringu w firmie

Faktoring ma na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa lub klienta, w zależności, która ze stron zdecydowała się na skorzystanie z usługi. W prosty i szybki sposób można uzyskać dodatkowy zastrzyk gotówki. Faktor, czyli instytucja finansowa oferująca usługę faktoringu daje wcześniej ustalony procent z nieodzyskanej jeszcze wierzytelności. 

Rodzaje faktoringu

Obecnie rozróżniamy trzy podstawowe typy faktoringu, a mianowicie: faktoring pełny, niepełny i mieszany. Firma oferująca faktoring pełny bierze pełną odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności dłużników. Zdecydowanie ten rodzaj faktoringu będzie różnił się od pozostałych. Z powodu odpowiedzialności, jaką bierze na siebie faktor, koszty za skorzystanie z faktoringu pełnego, są najwyższe. Bez wątpienia jednak jest to najwygodniejsza i bezpieczna forma faktoringu. Kolejnym rodzajem, z jakim możemy się spotkać, jest faktoring niepełny, w którym ryzyko pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Faktoring mieszany to połączenie powyższych rodzajów faktoringu. Faktor ponosi ryzyko, jednak kwota za usługę ustalana jest przed podpisaniem umowy. 

Wniosek o zawarcie umowy faktoringowej

Firmy, które są zainteresowane skorzystaniem z usługi faktoringu, powinny zgłosić się do odpowiedniej instytucji, która zajmuje się tego typu usługami. Obecnie wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do złożenia zestawu dokumentów, jakie wymagane są w procesie zgłoszeń. W dokumentach powinny znajdować się podstawowe informacje na temat dłużników. Faktor będzie również oczekiwał od przedsiębiorstwa podania następujących danych: numeru NIP, REGON, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami w ZUS/US, wypisu z rejestru sądowego, czy również bilansu rachunków zysku i strat przedsiębiorstwa. Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznajmy się z informacjami na temat firmy i sprawdźmy wszystkie koszty, jakie będą nas obowiązywały po podpisaniu umowy. 

Zalety korzystania z faktoringu

Usługa faktoringu posiada wiele zalet, o których warto wspomnieć. Bez wątpienia jest to jedna z atrakcyjniejszych form uzyskania finansowania. Z usługi mogą skorzystać nie tylko małe, średnie i duże przedsiębiorstwa . Faktoring pomaga przede wszystkim w utrzymaniu odpowiedniej płynności finansowej firmy. Co więcej, faktoring umożliwia firmom wydłużenie terminu płatności i nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Wyegzekwowanie pieniędzy od dłużnika staje się łatwiejsze i zdecydowanie szybsze.

Rekomendacja faktora

Dobrą propozycją na rozpoczęcie przygody z faktoringiem jest oferta Finea, wspomniana firma oferuje najszerszą ofertę faktoringu do 200.000 zł (klasyczny, cichy, odwrotny), która nie zawiera opłat dodatkowych. Całkowity koszt finansowania to prowizja od sfinansowanej części faktury. Dodatkowo oferta firmy Finea nie zawiera żadnych kosztów stałych czyli możemy sfinansować pojedynczą fakturę i później zdecydować czy chcemy kontynuować współpracę.

Jeden komentarz do artykułu “Faktoring dla firm w pigułce”

  1. Korzystam z usług firmy faktoringowej. Powiem, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych początkujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@ekspertyzykapitalowe.pl

Właścicielem serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.