Tarcza Antykryzysowa to kompleksowy pakiet rozwiązań, mający na celu uniknięcie strat wynikających z obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. W grudniu 2020 roku ustawa została zaktualizowana i wprowadzono dzięki temu nowe zasady wsparcia dla firm najbardziej dotkniętych epidemią.

Tarcza Antykryzysowa 6.0 uwzględnia m.in.:

Dodatkowe świadczenia postojowe 

Branże, takie jak: hotelarstwo, działalności organizatorów turystyki oraz działalność obiektów sportowych mogą ubiegać się o otrzymanie dodatkowej pomocy finansowej. Jednak, aby otrzymać świadczenie, firma musi spełnić następujące warunki:

  • przedsiębiorstwo musi udokumentować, że przychód z poprzedniego miesiąca jest niższy o 75% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 roku,
  • konieczne jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D lub RSP-DB. 

Jednorazowe składki dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Co więcej, firmy prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od 30 grudnia 2020 roku mogą wystąpić o uzyskanie dodatkowego jednorazowego świadczenia. Warunkiem otrzymania świadczenia jest wcześniejsze otrzymanie świadczenia antykowidowego. Przedsiębiorstwo, które stara się o uzyskanie składki, ma obowiązek udokumentować, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie lub październiku 2020 roku był niższy o 40% w porównaniu do poprzedniego roku. 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek z tytułu umów cywilnoprawnych 

Od 1 stycznia bieżącego roku osoby, które działają na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli tzn. zleceniu, umowie o dzieło, czy umowie agencyjnej, mają możliwość złożenia wniosku o zwolnienie opłacenia składek. Warunkiem jest podpisanie umowy w przełomie 1 stycznia do 31 marca 2021 roku. 

Wsparcie skierowane do sektora kultury

Wsparcie finansowe mają prawo otrzymać osoby zajmujące się branżą z sektora kultury. Dystrybutorzy kina, producenci, a także właściciele muzeów mają możliwość aplikowania o uzyskanie dodatkowych środków związanych z ochroną miejsca pracy. Dodatkowo mogą uzyskać dotację w maksymalnej wysokości 5000 zł. 

Dotacje przeznaczone dla mikro i małych przedsiębiorstw

Firmy zatrudniające mniej niż 9 osób mogą starać się o przyznanie dodatkowych dotacji w wysokości do 5000 zł. Ważne jest jednak przekazanie informacji na temat przychodów odnotowanych w październiku lub listopadzie 2020 roku. Dotację mogą uzyskać wyłącznie przedsiębiorstwa, których przychód w wymienionych miesiącach spadł o 40% w stosunku do tych samych miesięcy rok wcześniej. 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wynosi maksymalnie 2000 zł. Świadczenie skierowane jest do firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracownicy muszą posiadać status osoby zatrudnionej na okres dłuższy niż 3 miesiące. Pracodawcy oczywiście muszą uprzednio spełnić wszystkie niezbędne warunki, aby móc otrzymać pomoc finansową od Rządu. Nie mniej ważne jest, żeby firma nie posiadała przesłanek do ogłoszenia upadłości. Przed wysłaniem wniosku o zgłoszenie z prośbą o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, przedsiębiorca powinien zapoznać się z ustawą, w szczególności zaznajomić się z informacją o kodach PKD. 

Wnioski o dofinansowanie pracowników należy złożyć za pośrednictwem Internetu i skierować sprawę do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dokument będzie zawierał kilka istotnych informacji w tym m.in. oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 roku, oświadczeniu o spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków, jak również informację o wysokości kwoty dofinansowania dla pracowników. Wypłata będzie przysługiwała na okres 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@ekspertyzykapitalowe.pl

Właścicielem serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.