Pakiet Antykryzysowy dla MŚP

Jeśli potrzebujesz pomocy w relacjach z kontrahentami lub pracownikami, jednak z przyczyn finansowych nie możesz skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej? Biuro Ekspertyz Kapitałowych przygotowało dla właścicieli MŚP doskonałą alternatywę.

Pakiet Antykryzysowy dla MŚP do wypełnienia indywidualnego, opracowany przez prawników oraz specjalistów Biura Ekspertyz Kapitałowych. Zbiór ten to najpotrzebniejsze wzory umów które pomogą rozwiązać problem w Twojej firmie oraz unikając niepotrzebnych kosztów. To doskonały zestaw do prowadzenia firmy.

Cena za cały pakiet to jedyne 499 zł brutto / 900 zł brutto

Pakiety Antykryzysowe dla MŚP

Zobacz co zawiera Pakiet Antykryzysowy dla MŚP:

 1. Wniosek o wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy
 2. Umowa rozwiązująca umowę o pracę
 3. Porozumienie w sprawie wprowadzenia równoważnego rozkładu czasu pracy
 4. Prośba o przedłużenie terminu płatności
 5. Protokół zdawczo odbiorczy samochodu
 6. Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 8. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 9. Uchwała w przedmiocie wprowadzenia Planu Ciągłości Działania
 10. Zarządzenie w przedmiocie wprowadzenia Planu Ciągłości Działania
 11. Uchwała w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej
 12. Uchwała w przedmiocie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy
 13. Zarządzenie w przedmiocie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy
 14. Uchwała w przedmiocie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania
 15. Zarządzenie w przedmiocie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania
 16. Uchwała w przedmiocie wprowadzenia zmian do Polityki Ochrony Danych Osobowych
 17. Zarządzenie w przedmiocie wprowadzenia zmian do Polityki Ochrony Danych Osobowych
 18. Zarządzenie w przedmiocie wprowadzenia pracy zdalnej w firmie
 19. Oświadczenie w związku z następczą niemożliwością świadczenia (art.475 Kodeksu cywilnego)
 20. Zawiadomienie w związku z następczą niemożliwością świadczenia (art. 495 Kodeksu Cywilnego)
 21. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z terminem wypowiedzenia
 22. Aneks terminowy
 23. Porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
 24. Porozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy
 25. Zgoda pracownika na udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
 26. Prośba o obniżenie świadczenia z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków
 27. Wypowiedzenie umowy o pracę
 28. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/i płacy
 29. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę
 30. Uchwała w przedmiocie wprowadzenia przestoju
 31. Zarządzenie w przedmiocie wprowadzenia przestoju
 32. Porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego
 33. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę
 34. Oświadczenie o uznaniu długu
 35. Oświadczenie Pracownika ws pracy zdalnej
 36. Polecenie pracy zdalnej
 37. Regulamin pracy zdalnej
 38. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
 39. Zasady bezpieczeństwa pracy zdalnej
 40. Umowa o korzystanie z urządzeń prywatnych pracownika do celów służbowych
 41. Wypowiedzenie umowy np. zlecenia, o dzieło, obsługi księgowej
 42. Wniosek pracownika o urlop bezpłatny
 43. Wniosek o urlop wypoczynkowy
 44. Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a k. p.)
 45. Umowa – ugody sprawie spłaty zadłużenia
 46. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy

Jeśli masz pytania lub nie jesteś do końca przekonany
Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Biura Ekspertyz Kapitałowych