Doradztwo Prawne

Usługa ta obejmuje sporządzanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji prawnych w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Państwa przedsiębiorstwa. Skomplikowane zagadnienia prawne pojawiające się w Państwa działalności wymagają fachowej obsługi przez zespół prawników wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach prawa.

Biuro Ekspertyz Kapitałowych z Rzeszowa oferuje kompleksową obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Pamiętajmy, że nieznajomość prawa szkodzi, przez co można narazić siebie oraz swoich bliskich na niepotrzebne straty finansowe. W ważnych życiowych decyzjach warto pewne rzeczy skonsultować z doświadczonym prawnikiem, który oceni nasz problem rzetelnie i przedstawi najlepsze rozwiązanie.

doradztwo prawne

Biuro Ekspertyz Kapitałowych to zespół prawników oraz doradców bankowych, którzy dzięki swojej ogromnej wiedzy potrafią rozwiązać problemy wszystkich klientów. Pomagamy przedsiębiorcom osiągać takie cele jak bezpieczeństwo i stabilność prawna, ochrona poufności co do stanu majątku i tożsamości, optymalizacja zysków kapitałowych i operacyjnych, a także zmiana rezydencji podatkowej. Nasza firma obsługuje liczne grupy przedsiębiorców oraz osoby prywatne w sporach z organami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami i instytucjami finansowymi. Biuro Ekspertyz Kapitałowych jako główny cel postawiło sobie obronę przedsiębiorców oraz osób prywatnych, których interesy zostały naruszone poprzez bezprawne działania aparatu państwowego.

Biuro Ekspertyz Kapitałowych świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu m.in.:

  • prawa cywilnego (m.in. spory z zakresu prawa rzeczowego, spory odszkodowawcze),
  • prawa gospodarczego i handlowego (kompleksowa obsługa przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego),
  • prawa administracyjnego,
  • prawa telekomunikacyjnego,
  • zamówień publicznych,

 

oferujemy również:

 

  • formułowanie różnego rodzaju pism procesowych (np. pozwu do sądu, wniosku, zażalenia, sprzeciwu od nakazu zapłaty, umowy, etc.);
  • sporządzanie i opiniowanie umów, ofert, porozumień, ugód;
  • konsultacje jakiegokolwiek innego problemu prawnego z w/w gałęzi prawa.

Nasi eksperci

adwokat Paweł Bała

Paweł Bała

Gustaw-Wdowiarz- dyrektor banku

Gustaw Wdowiarz

Rafał Pieniążek

Rafał Pieniążek