Doradztwo podatkowe

Biuro Ekspertyz Kapitałowych świadczy usługi bieżącego doradztwa podatkowego i reprezentujemy naszych Klientów przed organami skarbowymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi w postępowaniach karnych skarbowych oraz administracyjnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę postępowań podatkowych na każdym etapie. Łączymy doświadczenie profesjonalistów z branży finansowej z profesjonalnymi prawnikami. Profesjonalny pełnomocnik, adwokat lub radca prawny posiadający wpis na listę adwokatów/radców prawnych współpracujący z BEK, reprezentuje Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Biuro Ekspertyz Kapitałowych
to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej.

  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach
  • Reprezentowanie w postępowaniu przed organami kontroli skarbowej
  • Reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie)
  • Reprezentowanie i obrona przed sądami karnymi w sprawach dotyczących przestępstw skarbowych
  • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
  • i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.