• Bezpłatną konsultację – nie każda umowa kredytu walutowego jest dla klienta niekorzystna;
  • Bezpłatną analizę umowy;
  • Bezpłatne wyliczenie kwoty którą można odzyskać;
  • Bezpośredni kontakt z pracownikami nie wirtualne biuro.
bek_oferta

Umowę podpisujemy dopiero w momencie, gdy klient będzie miał pełną wiedzę na temat swojego kredytu i zdecyduje się powierzyć nam swoją sprawę do rozstrzygnięcia w drodze mediacji z bankiem lub przed sądem.

Każda umowa jest inna i w związku z tym dokładne wyliczenie kosztów reprezentacji jest możliwe dopiero analizie umowy, aczkolwiek honorarium Biura Ekspertyz Kapitałowych składa się z dwóch składników: opłaty wstępnej uiszczanej po zawarciu umowy i wynagrodzenia success fee (procent od wygranej).