Paweł Bała -adwokat

Paweł Bała
Dyrektor Departamentu Prawnego

pbala@ekspertyzykapitalowe.pl

Doktor nauk prawnych (KUL w Lublinie), wykładowca akademicki i praktykujący adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora publicznego, przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Autor szeregu analiz i ekspertyz prawnych z zakresu prawa publicznego i systemów zarządzenia.

Obsługę prawną świadczył m.in. dla podmiotów: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie, Wojewódzki Szpital w Krośnie, Gmina Miasto Gorlice, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., MGGP s.a., Job Guru sp. z o.o., Sieć Parków Energii Słonecznej sp. z o.o. i SKYware sp. z o.o. Autor opinii prawnych m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, PKP Intercity s.a., spółek prawa handlowego, SPZOZów. W 2017 r. jako pełnomocnik Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie kierował procesem połączenia tego SPZOZu z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Proces integracji został oceniony jako modelowy w skali kraju. Adiunkt na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; w przeszłości wykładał w innych szkołach wyższych (m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet w Siedlcach, Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Warszawie).

Autor dwóch, współautor siedmiu monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa publicznego i prywatnego. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, recenzent pomocniczy rozpraw doktorskich i recenzent artykułów w czasopismach naukowych, m.in. Przeglądzie Prawa Publicznego.

Gustaw Wdowiarz - pomoc fankowiczom

Gustaw Wdowiarz
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego

gwdowiarz@ekspertyzykapitalowe.pl

Absolwent studiów prawniczych, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską obronił z zakresu prawa bankowego. Po studiach rozpoczął pracę zawodową w instytucjach finansowych, gdzie ciągle poszerzajął swoją wiedzę. Wpisany na listę dyplomowanych pracowników bankowych prowadzoną przez Związek Banków Polskich. Przez ponad 10 lat zajmował kierownicze i dyrektorskie stanowiska w bankach; był dyrektorem regionalnym m.in. w bankach Multibank, Getin i Banku Ochrony Środowiska. Specjalista do spraw zarządzania zespołami ludzkimi oraz zarządzania sprzedażą. Od 2016 roku Prezes Zarządu spółki zajmującej się handlem zagranicznym.

Rafał Pieniążek

Rafał Pieniążek
Prezes Zarządu Spółki, Dyrektor Departamentu Logistyki

rpieniazek@ekspertyzykapitalowe.pl

Przedsiębiorca, prezes zarządu trzech spółek kapitałowych, prowadzi szeroki consulting oraz wsparcie dla podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji prawno-finansowej, także obsługę firm polskich oraz zagranicznych w zakresie księgowości, rachunkowości, prawa podatkowego.

W ramach działalności zawodowej świadczy usługi inwestora zastępczego w budownictwie oraz nadzoruje inwestycje sektora publicznego. Posiada dużą wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych oraz mechanizmów funkcjonowania administracji samorządowej. Koordynator projektów finansowanych ze środków wspólnotowych.

Wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Współautor 24 publikacji naukowych, pomysłodawca i realizator projektów badawczo-rozwojowych, współautor zgłoszenia patentowego na rynek europejski z zakresu konstrukcji budowlanych.