W 2019 r. na korzyść banków rozstrzygnięto prawomocnie 70 proc. sporów o kredyty walutowe. Taką informację podał Związek Banków Polskich, powołując się na badanie przeprowadzone w bankach z największym portfelem kredytów walutowych.

„Z danych przekazanych przez 11 banków wedle stanu na koniec 2019 r. wynika, że łączna liczba toczących się spraw w polskich sądach dotycząca kredytów walutowych wyniosła 16 252 (w tym odnoszących się do kredytów indeksowanych – 13 390 oraz kredytów denominowanych 2 862). Liczba ta uwzględnia sprawy, które zostały z sądów przekazane do banków jako złożone pozwy lub w których bank złożył pozew” – czytamy w komunikacie ZBP.

Związek podaje, że w latach 2002 – 2012 udzielono łącznie 943,5 tys. sztuk kredytów w walutach, więc obecnie sprawy sądowe stanowią 1,71 proc. całkowitej liczby udzielonych kredytów walutowych. Biorąc natomiast pod uwagę jedynie czynne umowy kredytowe – stanowią 3,6 proc. umów.