Pomoc w kredytach frankowych

Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Pożyczka, o której mowa:
• może być udzielona do wysokości 5 000 zł;
• posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski;
• może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Co istotne, aby otrzymać tę pożyczkę, nie trzeba w żaden sposób wykazywać spadku działalności ani utraty dochodów. Można z niej korzystać obok innych świadczeń z Tarczy Antykryzysowej, a jeśli firma przetrwa 3 miesiące od dnia otrzymania pożyczki, to nie trzeba będzie jej zwracać.

Dotyczy:
Mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniali pracowników lub zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Można uzyskać prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą i być zatrudnionym na etat.

Nie dotyczy:
Małych, średnich, dużych przedsiębiorców.

Zasady:
Jak wskazuje ust. 7 art. 15zzd wyżej wskazanej ustawy, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek pożyczkobiorcy może być umorzona pod warunkiem, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na 29 lutego 2020 roku. We wniosku o umorzenie pożyczki podatnik ma zatem obowiązek oświadczyć, że nie zmniejszył on stanu zatrudnienia.

Jak otrzymać:
Złożyć wniosek

Formularze:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

 

Zachęcamy do lektury opracowań dot. Tarczy Antykryzysowej dostępnej na naszej stronie w dziale „Aktualności”.