W IV kwartale 2019 r. do polskich sądów rejonowych i okręgowych napłynęło 4,07 tys. nowych spraw dotyczących hipotek walutowych. To o 27 proc. więcej niż w III kwartale 2019 r. – wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeszcze w I kwartale do sądów trafiło „tylko” 2 tys. pozwów, w II blisko 2,3 tys., a w III kwartale już 3,21 tys. Teraz procentowe tempo wzrostu nieco jednak wyhamowało ze względu na efekt rosnącej bazy (w III kwartale wzrost wobec poprzednich trzech miesięcy sięgnął aż 42 proc.).